Digital fortbildning

Arbetslivet är föränderligt, kanske i högre grad idag än någonsin. Fortbildning och kompetensutveckling ger ny kunskap och stimulerar till nya lösningar. Kompetensutveckling kan också vara den samlande kraften i ett förändringsarbete. Fortbildia erbjuder lättillgänglig och flexibel digital fortbildning av hög kvalitet. Vi vänder oss både till dig som är arbetsgivare och till dig som vill kompetensutveckla dig på egen hand. 

Utbildningsområden

 • skola/utbildning
 • vård och omsorg
 • ledarskap och ekonomi

Aktuella utbildningar

 • Lågaffektivt bemötande i praktiken
 • Hållbarhet i arbetslivet
 • Motiverande samtal – MI
 • Kulturspecifikt bemötande

Läs mer om utbildningarna och hur du anmäler dig här.

Varför digital fortbildning?

 • Aktuella, relevanta ämnen och innehåll som bygger på forskning och erfarenhet.
 • Hög kvalitet på våra experters kunskap och pedagogiska förmåga. 
 • Flexibilitet när det gäller tid och plats för dig eller dina medarbetare.
 • Möjlighet att gå tillbaka till utbildningen när man vill.
 • Enkelt och ekonomiskt fördelaktigt.