Ämnesexperter

Jennie Linde

Jennie har en lång och gedigen utbildnings- och yrkesbakgrund. Jennie är i grunden utbildad lärare för årskurs 1-6 och har byggt på sin utbildning inom främst specialpedagogik på såväl Högskolan Dalarna som Jönköpings Universitet. Jennie har de senaste åren arbetat på bland annat Solhagagruppen, Lära och Humana som metodstödjare, handledare, utbildare, pedagogiksamordnare och verksamhetschef. Inom Humana var Jennies uppdrag att arbeta med implementering av  Studio III inom HVB och LSS. Sedan knappt två år tillbaka är Jennie konsult och ämnesexpert inom området.

Jag har arbetat med Jenny i över tio år. Jättebra handledare och föreläsare med djup kunskap om autism, pedagogik och lågaffektivt bemötande.”
Bo Hejlskov Elvén

”Jag har haft förmånen att både få lyssna på och arbeta tillsammans med Jennie vilket har varit minst sagt utvecklande. Jag rekommenderar varmt hennes föreläsningar som är fyllda med kompetens och inspiration. Hon besitter ett engagemang som alla borde få äran att ta del av!”
Peter Helin

”Otroligt kunnig, både genom fakta och erfarenhet. Lyckas dessutom förmedla sin kunskap på ett sätt som når fram till alla oavsett vem hon möter. Har ett engagemang som smittar och ett uttryck som alltid överraskar.”
Anna Odin

Jennie på LinkedInhttps://www.linkedin.com/in/jennie-linde-6b113a143/

Jennie är ämnesexpert och utbildningsledare för utbildningen i lågaffektivt bemötande i praktiken.


Agneta Björk

Agneta har en gedigen utbildningsbakgrund inom bland annat socialrätt, ADHD, lågaffektivt bemötande, MI och CRAFT. Hon är även certifierad utbildare FUNCA, LSS från Lunds universitet och har också genomgått en handledarutbildning i psykosocialt arbete på Ersta Sköndal högskola. Agneta har ett stort engagemang inom det sociala området och har haft ett flertal volontära uppdrag utöver sina anställningar hos bland annat Kompetenstjänst, Karlstads kommun, Nationella Cannabisnätverket och Linköpings stadsmission. Agneta har varit allt från utbildare, handledare, föreläsare, utbildningsansvarig till enhetschef. De senaste åren har Agneta även varit delägare och verksamhetschef för ett särskilt boende för äldre med missbruksproblematik och är nu också konsult och föreläsare i olika sammanhang.

”Agneta och jag har varit i samma arbetsgrupper och deltagit i utbildning tillsammans. Hon är alltid lika generös med sin breda kunskap som hon förmedlar på ett ödmjukt och varmt vis. Agnetas drivkraft är att göra skillnad för personer som behöver stöd och det genomsyrar allt hon gör. Som utbildare är hon tydlig och lättsam.”
Annelie Karlsson

”Inom ramen för ett flerårigt regeringsuppdrag har jag vid återkommande tillfällen anlitat Agneta för att vidareutbilda studenthälsomottagningarnas personal kring cannabis. På ett faktaspäckat, pedagogiskt och inspirerande sätt har hon förmedlat en bred och djup kunskap om cannabis och dess inverkan. Utvärderingarna har visat på utmärkta resultat. Agneta har i dialog med oss förberett sig på ett engagerat och informerat sätt och därigenom levererat väl avvägda målgruppsanpassade utbildningar. Hon inger ett lugn och förtroende och är mycket lyhörd, vilket har passat mycket bra för målgruppen. I egenskap av uppdragsgivare har jag alltid känt mig trygg med Agneta och litat på att hon levererar det hon lovat.”
Kajsa Mickelsson

”Agnetha har stor praktisk erfarenhet som hon generöst delar med sig av. Hon har alltid förankrat teori med sin praktik, är hjälpsam, intresserad och påläst. Agnetha har i flera år starkt bidragit till utveckling och kunskapsbyggande i nationella cannabisnätverket. Rekommenderas varmt!”
Ann-Sofie Johansson

Agneta på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/agneta-björck/


Christina Näsholm

Christina är utbildad psykolog, leg psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med behandling inom beroendevård, psykiatri och primärvård samt med utbildning, handledning, metodutveckling och implementering inom ett stort antal verksamhetsfält.  

Sedan 1995 arbetar Christina främst med att sprida kunskap, implementera och kvalitetssäkra användning och anpassning av Motiverande samtal – MI som konsult i det egna företaget Symposium. Christina är MINT Certifierad MI-tränare och engagerad medlem av den internationella organisationen för utbildare inom MI: MINT (Motivational Interviewing. Network of Trainers). Christina är en sann visionär och en av landets mest erfarna när det gäller att utbilda både praktiker och utbildare i MI.

”Christina är både proffsig och personlig på samma gång. Efter första utbildningsdagen längtade jag bara till nästa! Hon har verkligen givit mig förtroende för MI och jag ser så många användningsområden”
Henrik Stenberg, Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms Stad, Examinator inom Kvalitetsutmärkelsen

”Christina är drivande, entusiastisk och energirik. Fenomenal på att väcka entusiasm och oerhört pedagogisk. Har hög integritet, är pålitlig, kunnig i sitt ämne och har bred kompetens”.
Malin Östling, Verksamhetschef, Område Boende och Socialjour Social resursförvaltning, Göteborgs Stad

”Efter föreläsningar och workshops med Christina är jag alltid inspirerad och då inte bara euforiskt utan med en känsla av att ha blivit mer klarsynt”.
Magdalena Persson, Familjeavdelningen, Karlstad kommun

”Jag upplever att Christinas arbete håller osedvanligt hög kvalitet avseende såväl kursupplägg, material som genomförande och personligt engagemang. Hon besitter förutom hög yrkesmässig kompetens en ödmjukhet och värmande klokskap utöver det vanliga. Hon är noggrann med att beskriva innehåll och förklaringsmodeller på flera olika sätt så att de kan anpassas efter individers och gruppers behov och kunskapsmässiga nivå”
Malin Scharffenberg, samordnare suicidprevention i skolan, leg sjukgymnast och MI-tränare, Region Skåne

Läs gärna mer om Christina på Symposiums hemsida och på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christinanasholm/

Christina är ämnesexpert och utbildningsledare för utbildningen Motiverande samtal- MI.


Driton Rama

En bild på läraren Driton Rama.

Driton Rama är psykolog och KBT-terapeut. Han driver idag Balansgruppen som arbetar med behandling, handledning och utbildning. Driton är grundare till metoden ENIG (Etableringsprogram För Nyanlända i Grupp) som syftar till att öka nyanländas färdigheter för att lyckas i samhället.

Driton är också medgrundare till samtalsprogrammet ”Din Bror” för pojkar i tonåren. Han har även skapat program för ungdomar med svårigheter att reglera sina känslor och som är placerade utanför sitt hem; BEAP (Boys Emotional Awareness Program) och GEAP (Girls Emotional Awareness Program).

Driton har tusentals timmar av operativt arbete bakom sig. Han har arbetat behandlande, handlett och utbildat professionella kring hur man hanterar personer med utmanande beteende. Han har under många år även handlett och utbildat personer som möter pojkar och nyanlända vuxna från krigsdrabbade länder i sitt arbete. Driton är själv utrikesfödd, i Kosovo, och kom till Sverige som barn 1991.

Driton är beteendevetare, leg. psykolog, KBT-Terapeut och vidareutbildad i DBT, PE, TF-KBT och nu områdeschef och delägare på Balansgruppen.

Driton är ämnesexpert och utbildningsledare för utbildningen Kulturspecifikt bemötande.