Frågor och svar

Hur lång är utbildningen?
Det varierar mellan utbildningarna. Längden är vanligtvis 2-5 heldagar. Du väljer när och i vilken omfattning du studerar så kan den totala studietiden bli upp till ett par veckor beroende på hur du fördelar undervisningstiden.

Har jag kontakt med någon lärare?
Det vanligaste är att du bedriver självstudier. Det innebär att du inte har någon kontakt med lärare, du studerar helt i din egen takt via vår lärplattform. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller är i behov av hjälp i någon form.

När får jag mitt diplom?
Du får ditt diplom inom 10 arbetsdagar efter att du slutfört din utbildning med godkänt resultat.

Hur blir jag godkänd på utbildningen?
Du blir godkänd på utbildningen genom att få godkänt resultat på uppgifter och prov i utbildningen.

Vad kostar utbildningen?
Det varierar beroende på utbildningens omfattning, längd och innehåll, se pris för respektive utbildning under avsnittet ”utbildningar”.

Är utbildningen berättigad till studiestöd?
Nej, utbildningen ger inte rätt till studiestöd och inte heller några högskolepoäng. 

Vad händer om jag inte är nöjd med utbildningen?
Fortbildia har en ”nöjd-kund-garanti” som innebär att om du inte är nöjd med utbildningen så kan du inom en vecka efter att du anmält dig häva ditt köp och få tillbaka hela beloppet. Det är då under förutsättning att du inte gått igenom mer än halva utbildningen.

Går det att kombinera arbetet med utbildningen?
Ja, det är inga problem alls. Utbildningarna är helt flexibla.

Hur ansöker jag om att börja en utbildning?
Du behöver inte ansöka om att gå utbildningen då alla är berättigade att göra det. Det enda du behöver göra är att anmäla ditt intresse och betala för utbildningen, därefter får du omgående ett inlogg och kan påbörja din kunskapsresa.

Leder utbildningen till arbete?
Det främsta syftet med våra utbildningar är fortbildning och kompetensutveckling. För många kan det vara inom det yrke man redan arbetar inom men för andra kan det vara att man bara är intresserad av ämnesområdet och vill lära sig mer. Utbildningarna leder alltså inte med automatik till något nytt arbete men samtidigt kan möjligheterna öka genom att man kan uppvisa ett intyg om de kunskaper man inhämtat. 

Leder utbildningen till en examen?
Nej, våra utbildningar leder inte till någon examen då våra utbildningar alltså är nischade mot fortbildning och kompetensutveckling inom olika ämnesområden.

Vad behöver jag för utrustning?
Du behöver en fungerande dator och/eller mobiltelefon med internetuppkoppling som kan spela upp filmer. Du kan genomföra utbildningen både via dator och mobil för att ytterligare öka flexibiliteten i utbildningens genomförande.

Kontakta oss gärna om du inte hittar svar på dina frågor.