Kontakta oss

Fortbildia erbjuder öppna distansutbildningar för vem som helst att studera men också fortbildning och kompetensutveckling riktat direkt till ditt företag eller organisations behov.

Vi har hög kompetens inom skola, vård och omsorg samt ledarskap och ekonomi. Tveka inte att kontakta oss om du är i behov av utbildning eller om du har någon annan fundering.

Kontaktuppgifter

Patrick Gladh
Mejl: patrick@fortbildia.se
Telefon:  0738-076277

Patrik Nystedt
Mejl: patrik@fortbildia.se
Telefon: 0730-483903