Så går studierna till

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen består av flera kortare föreläsningar på film som du kan repetera och titta på hur många gånger du vill. Du kan även pausa vid behov. Till varje avsnitt finns utförliga anteckningar om vad som tagits upp på föreläsningen. Vi har byggt in prov eller övningsmoment som blir en form av repetition och test av det du gått igenom. Det kan också finnas annat relevant material som är anpassat till utbildningen.

Vår lärplattform – Learnifier

Learnifier är en modern och anpassad lärplattform där allt material finns samlat på ett enkelt och strukturerat sätt. Du får en tydlig bild över din progression i utbildningen och genom kursplanen ser du hur utbildningen är strukturerad i moduler och avsnitt. Du kan nå Learnifier via din dator eller en app i din mobiltelefon. Du får inloggningsuppgifter inom 24 timmar efter att du betalat utbildningen. 

Stöd vid behov

Vanligtvis är utbildningarna uppbyggda utifrån självstudier där du studerar helt flexibelt i din egen takt och utan kontakt med din utbildningsledare. Om/när du behöver stöd eller hjälp går det ändå alltid bra att kontakta supporten på Fortbildia eller din utbildningsledare för frågor. Du är alltid välkommen att ringa eller maila oss så vi tillsammans kan säkra en bra och fungerande utbildning för dig.

Diplom/intyg

När du slutfört din utbildning får du ett diplom/intyg på att du genomgått utbildningen med godkänt resultat. Intyget beskriver också kortfattat vilka kunskaper du har fått med dig genom utbildningen. 

Fortbildias garanti

Fortbildia har en ”nöjd-kund-garanti” som innebär att om du inte är nöjd med utbildningen så kan du inom en vecka efter att du anmält dig häva ditt köp och få tillbaka hela beloppet. Det är då under förutsättning att du inte gått igenom mer än halva utbildningen.