Hållbarhet i arbetslivet

Utbildningen vänder sig till: Framför allt till chefer inom offentlig och privat sektor men även andra intresserade medarbetare. 

Nivå: Utbildningen är på avancerad nivå om hur man får hållbarhet i arbetslivet för medarbetare inom organisationen.

Kurslängd: Utbildningen motsvarar en veckas studier men du bestämmer själv när, var och hur du studerar.

Innehåll: Utbildningen ger dig kunskaper och verktyg för att ”bli hållbar” i arbetslivet. Vad behövs för den enskilda medarbetaren för att skapa en bra arbetsmiljö och hälsa? Hur kan man motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv?  Du kommer att lära dig mer om olika områden som påverkar välmående och hållbarhet i arbetet. Några exempel på innehåll är kunskap om hjärnan, näringsintag, relationer och krav på prestation på arbetsplatsen.När du har gått utbildningen får du en verktygslåda som ger ökade möjligheter att skapa ett hållbart arbetsliv för dig och dina medarbetare.

Utbildningsledare: Utbildningsledaren och ämnesexpert är Agneta Björck.

Kostnad: För arbetsgivare: 3100 kronor exklusive moms. För privatpersoner: 3100 kronor inklusive moms.

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att skicka ett mejl till adressen anmalan@fortbildia.se. Ange namn, adress, mobilnummer och vilken kurs du vill gå. Vi återkommer till dig med bekräftelse på anmälan och uppgifter för betalning.