Lågaffektivt bemötande i praktiken

Utbildningen vänder sig till: Framför allt till dig som arbetar inom skola, vård och omsorg inom kommunal eller privat sektor.

Nivå: Utbildningen är på en grundläggande nivå och ger dig kunskaper om vad lågaffektivt bemötande är.

Utbildningslängd: Utbildningen motsvarar en veckas utbildning men du bestämmer själv när, var och hur du vill studera. 

Innehåll: I den här utbildningen får du som studerande kunskaper om vad lågaffektivt bemötande i praktiken innebär och du får också en förståelse för orsaker till utmanande beteende. Genom utbildningen får du också praktisk kunskap om hur du kan hantera och förebygga problematiska situationer. När du har gått utbildningen får du en verktygslåda som ger möjligheter att skapa en trygg miljö.

Utbildningsledare: Utbildningsledare och ämnesexpert är Jennie Linde.

Kostnad: För arbetsgivare: 4400 kronor exklusive moms. För privatpersoner: 4400 kronor inklusive moms.

Citat från kursutvärdering

”Jennie är väldigt behaglig att lyssna på och förklarar svåra områden på ett mycket pedagogiskt och bra sätt. Bra att de filmades in i olika miljöer, det medförde att det inte blev enformigt. Mycket bra med sammanfattningar efter varje föreläsning. Även ett bra upplägg där varje modul avslutade med frågor”.

”En mycket bra föreläsning! Tydlig och Jenny sammanfattar ett svårt område på ett mycket pedagogiskt sätt!”

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att skicka ett mejl till adressen anmalan@fortbildia.se. Ange namn, adress, mobilnummer och vilken kurs du vill gå. Vi återkommer till dig med bekräftelse på anmälan och uppgifter för betalning.