Om Fortbildia

Vår verksamhet

Fortbildia erbjuder fortbildning och kompetensutveckling inom framförallt skola, vård och omsorg. Vi kommer också ha generella utbildningar inom bland annat ledarskap och ekonomi. Vi som nu startat Fortbildia har mer än 20 års erfarenhet från både kommunala och privata sektorn inom utbildningsbranschen. Vi vet hur man skapar flexibla och attraktiva utbildningar på distans eftersom vi tidigare arbetat både med media och distansutbildningar. Genom vårt samarbete med ämnesexperter säkerställer vi att utbildningarnas innehåll är relevanta och har hög kvalitet. 

Fortbildias kompetensutveckling erbjuds på olika sätt:

  • Färdiga distansutbildningar som är öppna för alla
  • Unika distansutbildningar anpassade för din organisation
  • Fortbildning och kompetensutveckling på plats hos dig och din organisation (workshop, projektledning, föreläsning etc)

Våra värderingar

Fortbildia tror på individens förmåga och att alla kan nå sin fulla potential. För att lyckas med det krävs en ständig påfyllning av kunskap och kompetens inom det område man redan verkar, eller inom ett helt nytt område där man behöver fortbildning och kompetensutveckling från grunden. Vi fokuserar därför på lärandet genom att skapa relevanta, flexibla och kvalitativa utbildningar och kurser.

Fortbildias kärnvärden är att ”utveckla, samarbeta, vara anpassningsbara, lyhörda samt ha en hög kompetens, kvalitet och trovärdighet”. 

Vårt team

Patrik Nystedt
VD och delägare Fortbildia AB

Patrik Nystedt har lång erfarenhet av att arbeta inom utbildningsområdet. Patrik har arbetat som kvalitetschef på Academedia, han har också bland annat varit VD på IRIS-gruppen, Vice VD för Praktiska gymnasierna och styrelseledamot i Friskolornas Riksförbund. Därutöver har Patrik även arbetat på Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. Patrik har ett starkt engagemang varje persons rätt till bra utbildning och livslångt lärande oavsett vilken bakgrund man har eller var man bor.

E-post: patrik@fortbildia.se
Telefon: 0730-483903

Patrick Gladh
Styrelseordförande och delägare Fortbildia AB

Patrick Gladh har arbetat som rektor under större delen av sitt vuxna liv. De senaste tio åren har han varit framgångsrik rektor på Angeredsgymnasiet där han varit med och drivit skolans omfattande utvecklingsarbete, till exempel Angeredsutmaningen. Patrick har också såväl utbildning som ett stort intresse av IT, digitalisering, fotografering och film. Hans engagemang i varje persons rätt till en bra utbildning och kompetensutveckling tillsammans med det stora intresset och kunskaperna av digitalisering har gjort att han nu startat Fortbildia.

E-post: patrick@fortbildia.se
Telefon: 0738-076277

Våra ämnesexperter


Vi samverkar nära med våra ämnesexperter och tillsammans skapar vi kvalitativa utbildningar för fortbildning och kompetensutveckling. Du kan läsa mer om vilka ämnesexperter som ingår i vårt team här.