Motiverande samtal – MI

Utbildningen vänder sig till:

Alla som (verkligen) vill både förstå och kunna använda MI,
som förhållningssätt och samtalsmetod. Utbildningen passar såväl medarbetare som chefer och ledare inom verksamheter som skola, omsorg, rådgivning, rehabilitering, vård och behandling. Exempel på mer specifika yrkeskategorier som utbildningen vänder sig till är socialpedagoger, stödpedagoger, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, läkare, psykologer, lärare och skolledare.

Nivå: Utbildningen ger de essentiella grunderna i MI. Den ger en stadig grund i MI samtidigt som den fungerar som påbyggnad och fördjupning. Den passar därför också för dig som redan känner till och kan en del, kanske en hel del, om MI och som vill förstärka och förankra din MI-kompetens.

Kurslängd: Utbildningen motsvarar en till två veckors studier men du bestämmer själv när, var och hur du studerar.

Utbildningen består av inspelade föreläsningar och samtal (totalt cirka 10 timmar) tillsammans med fördjupningsmaterial och övningsuppgifter. I den här utbildningen kommer du bland annat att få:

  • kunskap och förståelse för MI som förhållningssätt och samtalsmetod 
  • kunskap och förståelse om motivation och förändringsprocesser
  • öva och träna för att utveckla färdigheter och förmåga att använda MI
  • strategier och verktyg för att kunna använda och anpassa MI och delar av MI i olika situationer.

Utbildningen ger dig förutsättningar för att kunna arbeta integrerat med MI, med motivation och förändring.

Utbildningsledare:

Utbildningsledare och ämnesexpert är Christina Näsholm som till yrket är psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med behandling inom beroendevård, psykiatri och primärvård samt med utbildning, handledning, metodutveckling och implementering inom ett stort antal verksamhetsfält.  

Sedan 1995 arbetar Christina främst med att sprida kunskap, implementera och kvalitetssäkra användning och anpassning av Motiverande samtal – MI som konsult i det egna företaget Symposium. Christina är MINT Certifierad MI-tränare och engagerad medlem av den internationella organisationen för utbildare inom MI: MINT (Motivational Interviewing. Network of Trainers). Christina är en sann visionär och en av landets mest erfarna när det gäller att utbilda både praktiker, metodstödjare och utbildare i MI.

Kostnad: För arbetsgivare 5900 kronor exklusive moms. För privatpersoner: 5900 kronor inklusive moms.

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att skicka ett mejl till adressen anmalan@fortbildia.se. Ange namn, adress, mobilnummer och vilken kurs du vill gå. Vi återkommer till dig med bekräftelse på anmälan och uppgifter för betalning.