Kulturspecifikt bemötande

Utbildningen vänder sig till: Personal inom skola, vård och omsorg generellt men även andra yrkesgrupper. Exempel på mer specifika yrkeskategorier som utbildningen vänder sig till är inom socialtjänsten, polis, skola, vårdpersonal, behandlingspersonal och beslutsfattare. 

Nivå: Utbildningen är på grundläggande nivå där du som deltagare ska få en förståelse och verktygslåda som ger dig bättre kunskaper och förutsättningar att bidra till en förbättrad integration och inkludering i det svenska samhället.

Kurslängd: Utbildningen motsvarar två till tre dagars studier men det är individuellt och du bestämmer själv när, var och hur du studerar. 

Innehåll: Utbildningen består av inspelade föreläsningar och samtal (totalt cirka 10 timmar) tillsammans med fördjupningsmaterial och övningsuppgifter. I den här utbildningen kommer du bland annat att få:

  • förståelse och kunskaper om behovsanpassat syn- och arbetssätt
  • förståelse och kunskaper om att det inte är funktionellt att bemöta alla på samma sätt
  • praktisk kunskap och effektiva bemötandestrategier som förstärker funktionellt beteende och möjliggör vändpunkter
  • verktygslåda som ger dig möjligheter att bidra till en bättre integration och inkludering i det svenska samhället

Utbildningsledare: Driton Rama är psykolog och KBT-terapeut. Förutom att han drivit egen firma har Driton varit med och utvecklat nya metoder inom området kulturspecifikt bemötande. Han har tusentals timmar av operativt arbete med grupper bakom sig. Driton har under många år handlett och utbildat personer som möter pojkar och nyanlända vuxna från krigsdrabbade länder i sitt arbete. Driton är själv utrikesfödd, i Kosovo, och kom till Sverige som barn 1991.

Kostnad: För arbetsgivare 3 100 kronor exklusive moms. För privatpersoner: 3 100 kronor inklusive moms.

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att skicka ett mejl till adressen anmalan@fortbildia.se. Ange namn, adress, mobilnummer och vilken kurs du vill gå. Vi återkommer till dig med bekräftelse på anmälan och uppgifter för betalning.